Digitala checklistor, protokoll & servicerapporter

Effektivisera administration och dagliga rutiner genom digitala checklistor, protokoll och servicerapporter. Realbridge erbjuder en enkel mobil lösning som alternativ till att skriva protokoll, servicerapport och bocka av checklista för hand för att sedan knappa in i datasystemet.

Överför checklistor och protokoll till Realbridge för effektivare rapportering av händelser kring olika enheter. Anpassa automatiskt innehållet för användare och enheter. Genom scanning av QR-koder kan du och dina medarbetare rapportera i ett steg. Informationen färdas säkert rakt in i systemet och registreringen är synlig i realtid. Det innebär ordning och överblick.

Ett kaffedoftande exempel på smart digitaliserade servicerapporter

När medarbetare på företaget Jobmeal utförde service av sina kaffemaskiner skrev de tidigare ett stort antal servicerapporter med papper och penna. Dels i pärmar som de bar med sig, dels på själva maskinen. Vid slutet av dagen skulle dessa rapporter sedan föras in i ett datasystem. Sedan de gått över till att använda Realbridge räcker det med en QR-kod på ett klistermärke och en vanlig smart telefon. När servicen av kaffemaskinen är avslutad scannas koden med telefonen; rapporten förs direkt in i datasystemet i realtid. Kontakta Realbridge för bästa digitala checklistan.

Hur ser rutinerna ut i din verksamhet? Realbridge är enkelt att införa, smidigt och säkert att använda och ett kostnadseffektivt verktyg att dra nytta av. Minska felkällor i rapporteringskedjan, frigör tid och bidra till en bättre miljö med en hållbar lösning.