Ett axplock av några företag som vi hjälpt att spara tid

Realbridge levererar ett enkelt verktyg som effektiviserar rapportering, dokumentation och historik, genom att digitalisera tidigare manuella rutiner kopplade till pappersblanketter och checklistor. Vi har några ”Case” som vi vill presentera närmare, och som är anpassningsbara efter era behov. Här följer några exempel på vad våra kunder använder Realbridges smarta verktyg till idag.

Copperhill Mountain Lodge

Det fanns ett behov att enkelt kunna hantera dagliga städrutiner från hotellreceptionen som att digitalisera städlistor för personalen genom push-notiser och sms till mobilen och ge dem möjlighet att snabbt kunna skicka in en felrapport om något är trasigt och behöver åtgärd.

JobMeal Östersund

"Jobmeal spara administrativ tid vid varje service ca 15 min per serviceman och dag samt säkerställer att registrering sker. Registrering sker idag direkt, jämfört med tidigare då det registrerades manuellt på papper för vidare inmatning i sin administration. En stor vinst är att vi idag har kontroll på att service blir utförd och en historik på alla servicar, tidigare tappades papper bort och de missades eller fördes in sent i administrationen. Även att utföra eventuella beställningar direktgenom appen, göra att det går snabbare och att det inte missas."

Diös Fastigheter AB

"Diös har fått större kontroll vid varje utlåning och retur med vår nyckehanteringsfunktion och säkerställer att registrering sker och får det spårbart på vem som har nyckeln. Fysiskt lån/retur och registrering sker idag digitalt på plats hos Diös, istället för som tidigare via pappershantering. En stor vinst är att de idag har kontroll på sina nycklar och vem som har den och en historik på alla lån/returer. Även när det gäller externa låntagare, som nu får en mailkvittens på lån som blir utförda i Realbridge. En bortttappad huvudnyckel hos Diös kostar ca. 100 000 kr att ersätta och Realbridge hjälper till att ge Diös en högre kontroll på sina nycklar." / Stefan Larsson IT-ansvarig, Diös Fastigheter AB

Diös om Realbridge

Jämtkraft AB

"Jämtkraft spara administrativ tid vid varje utlåning och retur ca 3-5 min per transaktion samt säkerställer att registrering sker. Fysiskt lån/retur och registrering sker idag direkt mot tidigare timmar och ibland dagar. En stor vinst är att vi idag har kontroll på utrustning och vem som har den och en historik på alla lån/returer ,tidigare såg vi endast uttag mellan depå och användare, nu ser vi även lån mellan användare Även felrapportering med bild är en stor förbättring. Vi är nöjda med Realbridge och ser idag ytterligare användningsområden , ex arbetsplatsronder, checklistor för underhåll/service." /Patrik Forslund IT-ansvarig, Jämtkraft AB

Jämtkraft om Realbridge

Uppsalahem

Uppsalahem är ett bostadsföretag som förvaltar flertalet områden med hyreshus i Uppsala kommun. Behovet de har är att få kontroll på att månatliga och årliga rutiner följs, när det gäller städning, fastighetsskötsel och skötsel av grönområden.

Ago Mitt i Åre

Med uthyrning och förvaltning av privatägda hus, stugor och lägenheter i Åre by samt i ÅreBjörnen. Fanns det ett behov att enkelt kunna hantera dagliga städrutiner från receptionen som att digitalisera städlistor för personalen genom sms till mobilen och ge dem möjlighet att snabbt kunna skicka in en felrapport om något är trasigt och behöver åtgärd.

Molin bil

Vart befinner sig fordonet och vart finns nyckeln? Flera möjliga parkeringsplatser och ett antal nyckelskåp på anläggningen gör det svårt att veta vart fordon och nyckel befinner sig. Även mätvärden på hur lång tid det tar för ett fordon från inbytt tills denne är såld, fanns det behov av att lösa.