RealBridge effektiviserar rapportering, dokumentation och historik, kopplat till kontroller och besiktning av olika slag.

RealBridge ger en enkel och snabb tillgång till aktuell information om vem som genomfört vilken åtgärd, på vilken enhet, plats och tid.

Kvalitetssäkring, säkerhet och mobilitet

Att säkerställa att besiktningspliktig utrustning är godkänd för användning, är ofta en administrativ utmaning, speciellt som utrustning ofta behöver kontrolleras ute på fältet. Med RealBridge kan utrustningen skannas av och kontrolleras när som helst och vart som helst. Att snabbt kunna se senaste besiktningsprotokollet och instruktioner tycker vi på RealBridge är självklart. Det ska vara enkelt att få tillgång till digital historik på all godkänd utrustning.

Vill ni också kvalitetssäkra och öka säkerheten på er arbetsplats? Kontakta oss redan idag för mer information.