LOGO
...

Case | Realbridge

Nordic Light

Hur Maintenance på Nordic Light Hotel löst utmaningen med att anmäla och följa upp fel och brister.

Nordic Light Hotel

Tillsammans med Nordic Light Hotels Maintenance Manager Eddie Bowler och Head of Housekeeping and Maintenance Frida Larsson har vi satt upp en lösning där alla anställda på hotellet kan rapportera skador eller fel som man upptäcker under arbetet.

Önskemålet från Frida och Eddie var att det skulle vara enkelt att logga in och att man direkt skulle kunna rapportera det fel som man upptäcker under arbetsdagen. Eftersom det är många anställda på ett hotell som Nordic Light Hotel och många jobbar extra så skapade vi en öppen anmälan som inte kräver inlogg i systemet.

Som anställd får man en “hemlig” länk som sparas ner på hemskärmen på hens smartphone, en sk webapplikation. Med ett enkelt tryck öppnas felanmälan där man från en rullist kan välja var på hotellet felet uppstått, man kan bifoga bilder och naturligtvis även beskriva felet i löpande text.

Stabilisator

I en värld full av digitala möjligheter gäller det att hitta det som ger bäst resultat. Stabilisators mål är att lyfta sina kunders verksamhet från något bra till mycket bättre. Många företagare vet inte hur bra de kan bli. Stabilisator hjälper dig ta reda på det!

Stabilsator App

Tillsammans med Stabilisator har vi på Realbridge under en tid fört en dialog om vad vi kan göra för att underlätta och förenkla samarbetet mellan redovisningsbyrån och kunden, allt för att därigenom minimera kunders tid för administrativa sysslor.

Vi kommer under hösten släppa en app som kommer att vara den naturliga starten för all dialog mellan kund och byrå. Uppdragslista, GDPR-skyddad dialog samt tillgång till andra appars funktioner är några av möjligheterna.

DIÖS

Diös Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsförvaltande bolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget grundades 2005 och är norra Sveriges största privata fastighetsägare.

Tack vare Realbridges nyckehanteringsfunktion har Diös har fått större kontroll vid varje utlåning och retur och säkerställer att registrering sker. Samtidigt gör systemet det spårbart, vem som har nyckeln, när lånades den och när. Registrering sker idag digitalt på plats hos Diös, istället för som tidigare via pappershantering men en styrka hos systemet är att dokumentation av vidarelåning kan ske i fältet.

En stor vinst är att de idag har kontroll på sina nycklar och vem som har den och en historik på alla lån/returer. Även när det gäller externa låntagare, som nu får en mailkvittens på lån som blir utförda i Realbridge.

– Som fastighetsbolag har vi många nycklar i omlopp och det är viktigt att ha koll på dem. Med det här systemet har vi både fått mycket bättre kontroll och effektivare nyckelhantering. Idag tar det bara någon minut att lämna ut en nyckel. När vi hade papperssystemet kunde det ta mellan 5-10 min, säger Stefan Larsson, IT-samordnare på Diös Fastigheter i Östersund.